Skip Navigation Links Home > Uw afval > Bouw- en sloopafval > Sorteerzeefzand

Sorteerzeefzand

Sorteerzeefzand is de kleinste fractie (0 -10 mm) die vrijkomt bij sorteren van gemengd bouw- en sloopafval. 

Vaak bevat sorteerzeefzand verontreinigingen zoals PAK (als gevolg van dakleer) en zware metalen (als gevolg van onder andere verfpigment).

Afvalzorg kan uw sorteerzeefzand, afhankelijk van de samenstelling, direct keuren en overnemen voor hergebruik. Anders kunnen we door middel van immobilisatie of extractieve reiniging deze zandsoorten weer geschikt maken voor toepassing in bouwtechnische werken. Voor zeefzand geldt een stortverbod, zodat storten als eindverwerking niet tot de mogelijkheden behoort.

 

Deze pagina afdrukken
Contact