Skip Navigation Links Home > Uw afval > Gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval

Afvalzorg kan gevaarlijk afval op diverse manieren be- en verwerken. Zo kunnen we grond reinigen, baggerspecie bewerken en koolteerhoudend asfalt opslaan. Diverse andere gevaarlijke afvalstromen kunnen we storten op onze locaties. 

In de Europese Afvalstoffenlijst (Eural) is vastgelegd wanneer afval onder de noemer "gevaarlijk afval" valt. Deze lijst geldt voor alle landen van de Europese Unie. Om een stof aan te merken als gevaarlijk afval, is het proces waarbij de stof vrijkomt van belang. Ook op basis van de hoeveelheid van bepaalde bestanddelen of verontreinigingen kan een stof als gevaarlijk afval worden aangewezen. Als ontdoener bent u uiteindelijk verantwoordelijk voor de indeling in gevaarlijk of niet-gevaarlijk afval. Meer informatie vindt u in de handreiking Eural en in onze accepatie- en aanlevervoorwaarden gevaarlijk afval. 

Deze pagina afdrukken