Skip Navigation Links Home > Uw afval > Industrieel afval

Industrieel afval

Bij vrijwel alle bedrijfsprocessen kunnen afvalstoffen vrijkomen. De aard van deze afvalstoffen kan heel divers zijn. Het belangrijkste criterium voor industrieel afval is of dit afval procesmatig is vrijgekomen. Wanneer dit niet het geval is, betreft het bedrijfsafval en dient het te worden hergebruikt of verbrand.

Voor procesgerelateerd afval wordt per stroom de verwerking beoordeeld. Voorbeelden van deze stromen zijn kunststoffen, processlibben, straalmiddel, vormzand en zouten.

Voor de verwerking is het voor Afvalzorg van belang om zo veel mogelijk informatie te hebben over de samenstelling van het materiaal. Dit betreft zowel fysische als chemische samenstelling. Afvalzorg streeft ernaar de stoffen zo hoogwaardig mogelijk te verwerken tegen zo laag mogelijke kosten voor u als aanbieder.

Naast eindverwerking bij Afvalzorg bestaat de mogelijkheid tot hergebruik van deze afvalstromen. Diverse granulaire minerale afvalstromen kunnen door middel van een immobilisatietechniek worden verwerkt in een nieuwe bouwstof die onder andere kan worden toegepast als funderingslaag. Ook niet-herbruikbare stromen kunnen bij Afvalzorg worden gestort. En ook diverse afvalstoffen die als gevaarlijk afval moeten worden verwerkt, zoals metaalhoudende slibben, kunnen voor hergebruik of storten worden geaccepteerd.

Deze pagina afdrukken
Contact