Skip Navigation Links Home > Uw afval > Industrieel afval > Shredderafval

Shredderafval

Sinds 2009 is het stortverbod voor shredderafval inwerking getreden. Zolang er hiervoor echter nog geen alternatieve verwerking gerealiseerd is wordt voor shredderafval nog ontheffing verleend.

Samengestelde afvalproducten zoals auto's, wit- en bruingoed en elektriciteitskabels worden meestal geshredderd. Zo worden herbruikbare delen zoals ferro- en non-ferrometalen, kunststof, textiel en glas teruggewonnen. Bij dit proces komt ook een niet her te gebruiken residu vrij: het shredderafval. Vanwege de hoog calorische waarde en verontreiniging met diverse zware metalen kan dit afval niet zonder meer worden verbrand in de Nederlandse afvalverbrandingsovens. Wij kunnen dit afval onder ontheffing storten.

Deze pagina afdrukken