Vormzand

Vormzand wordt gebruikt in metaalgieterijen. Het bestaat voornamelijk uit een mengsel van fijn zand met bentoniet en/of hars. In het vormzand wordt een afdruk gemaakt met een model van het te gieten voorwerp. Vervolgens wordt het metaal in de vorm gegoten. Na het uitharden wordt het vormzand verwijderd. Het zand is dan vaak sterk verontreinigd met metalen. U kunt vormzand bij Afvalzorg aanbieden voor immobilisatie of storten.

Door de verontreinigingen te immobiliseren, kunnen we het vormzand tot een bouwstof bewerken. Hiervoor dienen de organische verontreinigingen onder de grenswaarden van het Besluit bodemkwaliteit te zijn. Afhankelijk van de verontreiniging kan vormzand gevaarlijk afval zijn.

Deze pagina afdrukken