Skip Navigation Links Home > Uw afval > Ontheffing

Ontheffing

Het Nederlandse afvalverwerkingsbeleid is erop gericht om afvalstoffen op een zo hoogwaardig mogelijke manier te verwerken. Verbranden en recyclen is hoogwaardiger dan storten. Daarom gelden er sinds 1 januari 1996 stortverboden.

Voor een aantal categorieën uit het Besluit Stortverboden en Stortplaatsen Afvalstoffen (Bssa) is het mogelijk ontheffing aan te vragen op het stortverbod. Dit kan alleen bij afvalstoffen waardoor geen andere verwerkingsmethode in Nederland voor handen is. U dient hiervoor van minimaal twee potentiele verwerkers een verklaring te kunnen overleggen, waaruit blijkt dat zij de stroom niet kunnen verwerken.
Voor deze afvalstromen vraagt Afvalzorg een ontheffing van het stortverbod aan. Deze ontheffingen worden verleend door de provinciale overheid en gelden voor een bepaalde periode en hoeveelheid.

Deze pagina afdrukken
Contact