Skip Navigation Links Home > Uw afval > Overzicht acceptatievoorwaarden

Overzicht acceptatie- en aanlever-
voorwaarden

Omschrijving Datum vaststelling
Algemene acceptatie- en aanlevervoorwaarden
deze gelden voor alle afvalstromen
november 2007
daarnaast gelden specifieke voorwaarden voor de volgende afstromen c.q. producten:
Actief kool december 2007
Asbest december 2007
Boomsubstraat mei 2008
Bouwstoffen december 2007
Buffer van brandbare afvalstromen mei 2008 
Gevaarlijk afval december 2007
Groenafval december 2007
Koolteerhoudend asfalt december 2007
RKG-slib en veegvuil december 2007
Sterk verontreinigde grond december 2007
Deze pagina afdrukken
Contact