Skip Navigation Links Home > Uw afval > RKG-slib en veegvuil

RKG-slib en veegvuil

RKG-slib (riolen, kolken en gemalen) en veegvuil kunt u aanbieden bij Afvalzorg. Afhankelijk van de kwaliteit wordt deze stroom bewerkt dan wel gereinigd.

RKG-slib en veegvuil komen vrij bij het reinigen en onderhouden van het rioolstelsel en bij het vegen van wegen en straten. Afvalzorg bewerkt en reinigt deze afvalstromen, waarna ze weer kunnen worden hergebruikt.

Vaak zijn RKG-slib en veegvuil verontreinigd met:

  • zware metalen zoals zink en lood;
  • PAK;
  • grof vuil zoals blikjes, takken en plastic.
Deze pagina afdrukken