Skip Navigation Links Home > Uw afval > Slibben en slibkoek

Slibben en slibkoek

Slibben en slibkoek komen doorgaans vrij bij bedrijven die hun afvalstromen reinigen en hierbij een residu over houden. Een aantal van deze stromen zijn (na bewerking) weer geschikt voor hergebruik. Stromen die niet geschikt zijn voor hergebruik kunnen worden gestort bij Afvalzorg. Afvalzorg biedt de mogelijkheid verschillende soorten slib te verwerken, ook wanneer het slib als gevaarlijk afval gekenmerkt is.

Daarnaast kan waterzuiveringslib van fysisch/chemische zuiveringsinstallaties, rioolslib, of slibben uit specifieke bedrijfsprocessen als steenslijpselslib, jetgrout en bentoniet bij Afvalzorg worden aangeboden om te laten storten. Deze stromen zijn onder andere afkomstig van niet-biologische afvalwaterzuiveringen, industriële processen,  riolen, straatkolken en gemalen (RKG-slib) en residuen van extractieve (grond-)reiniging.

Geen verwerking

De volgende slibsoorten kunt u niet bij Afvalzorg aanbieden:

  • fecaliënhoudend slib;
  • slib uit olie-water-slibscheiders;
  • slib uit vetvangputten, onder andere van bakkerijen, slagerijen en grote keukens;
  • slib van biologische waterzuiveringen, voor zover niet thermisch voorbewerkt.
Deze pagina afdrukken
Contact
Meer informatie