Skip Navigation Links Home > Uw afval > Slibben en slibkoek > Slib van biologische waterzuiveringen

Slib van biologische waterzuiveringen

Slib van biologische waterzuiveringen is voornamelijk afkomstig van gemeenschappelijke waterzuiveringen en de zuivering van afvalwater in de voedings- en genotsmiddelenindustrie.

Voor de (deel-)stromen die bij de zuivering als residu vrijkomen bestaan diverse verdere bewerkingsmogelijkheden zoals composteren, thermisch drogen, natte oxidatie en verbranden. Hergebruik als organische meststof is gewoonlijk alleen van toepassing voor slib uit de voedings- en genotsmiddelenindustrie.

Stortverbod

Sinds april 2000 is een stortverbod van kracht voor onbewerkt en enkel ontwaterd slib van biologische waterzuiveringen. Dit betekent dat slib, dat enkel aan de lucht is gedroogd (zoals laguneslib) en slib dat alleen mechanisch is gedroogd, niet gestort mag worden. Tenzij verwerking binnen Nederland niet mogelijks is en u dit door middel van twee afwijzingen van andere verwerkers kunt aantonen.

Alleen residuen van gecomposteerd, thermisch gedroogd, verbrand slib of residuen van slib uit natte oxidatie kunt u bij onze afvalverwerkingslocaties aanbieden. U dient van tevoren aan te geven welke van voornoemde processen het betreft.

Deze pagina afdrukken