Skip Navigation Links Home > Uw afval > Straalgrit

Straalgrit

Straalgritten (zoals smeltslakstraalgrit, olivinezand, speedblast, gietijzergrit, glasparelgrit, electrocorund, steel grit, steel shot e.d.) worden gebruikt om staal, non-ferrometalen, asfalt, steenachtige materialen en andere oppervlakken te reinigen en/of op te ruwen. Tijdens het stralen worden verontreinigingen en oude verflagen (coatings) van de oppervlakken verwijderd. Het gebruikte straalmiddel wordt opgevangen en vervolgens verwijderd.

Niet-reinigbaar straalgrit

Voor straalgrit geldt een stortverbod sinds 1996. Alleen straalgrit dat niet gereinigd kan worden om opnieuw (als straalmiddel) toe te passen, mag nog worden gestort. Voor het storten van straalgrit is een analyse vereist waaruit blijkt dat de partij niet reinigbaar is. Deze analyse moet uitgevoerd zijn volgens de "Regeling niet-reinigbaar straalgrit". Een partij kan bijvoorbeeld niet-reinigbaar zijn doordat de verontreinigingen of het stofgehalte (percentage < 63 µm groter dan 20%) te hoog zijn om tegen redelijke kosten tot een herbruikbaar materiaal te komen.

Voor de verwerking van straalgrit dient het materiaal verpakt te worden aangeboden. Om te beoordelen of het gebruikte straalgrit aangemerkt wordt als gevaarlijk afval dient een chemische analyse van het gebruikte straalgrit te worden overgelegd. Bij gevaarlijk afval gelden de acceptatie- en aanlevervoorwaarden gevaarlijk afval.

Deze pagina afdrukken
Contact