Skip Navigation Links Home > Uw afval > Tarieven

Tarieven

De genoemde tarieven voor 2018 zijn richtprijzen. Voor speciale tariefafspraken kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen. Niels Smit zal op basis van de omvang en kwaliteit van het afval afspraken met u maken voor stortstromen. Voor de tarieven van hergebruikstromen en reiniging kunt u contact opnemen met Willem Warmerdam of Michael Warmenhoven.

Afvalstroom Prijs
Homogene onbrandbare (bedrijfs-)afvalstromen € 30,--
Verontreinigde grond* en puinstromen inclusief als gevaarlijk afval beoordeelde grond en puin € 30,--
(Gevaarlijk) industrieel afval € 40,--
Afzonderlijk aangeboden asbest van selectieve sloop en ontmanteling en met asbest besmette afvalstoffen in bags (exclusief grond- en puinstromen en asbest aangeboden
door particulieren)
€ 45,--
Asbest cementplaten met een hoog soortelijk gewicht op aanvraag
Overige afvalstromen op aanvraag

De genoemde tarieven zijn per ton, exclusief BTW en afvalstoffenbelasting. Per 1 januari 2018 is over de te storten afvalstoffen € 13,21 afvalstoffenbelasting per ton verschuldigd. 

*Voor grond is een niet-reinigbaarverklaring nodig. Deze wordt afgegeven door Bodem+.

Het is mogelijk dat voor de verwerking van bepaalde partijen afvalstoffen extra maatregelen moeten worden getroffen of  extra materieel en/of voorzieningen nodig zijn. Indien dit het geval is, informeren wij u hierover vooraf en worden de meerkosten doorberekend.

Deze pagina afdrukken
Contact
Contact
Contact