Skip Navigation Links Home > Uw afval > Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Hieronder komen onder meer aan de orde: enkele relevante begrippen, de inzamelaarsregeling, het Afvalzorg omschrijvingsformulier en de beleidingsbrief.

Relevante wet- en regelgeving is onder andere vastgelegd in:

Begrippen ontdoener, vervoerder, inzamelaar, handelaar en bemiddelaar

Conform de Wet milieubeheer mogen afvalstoffen slechts worden afgegeven aan bedrijven die beschikken over een vergunning om dit afval over te nemen of bedrijven die gerechtigd zijn afval in te zamelen. Tevens is in de Wet milieubeheer vastgelegd dat alleen de eigenaar zich mag ontdoen van het afval. Het is dus niet toegestaan om (bijvoorbeeld als aannemer, adviesbureau of transporteur) op te treden als ontdoener van afval van anderen. Als u afvalstoffen vervoert, inzamelt, er in handelt, en/of bemiddelt met betrekking tot de afgifte, dient u zich te laten registreren bij het NIWO. U krijgt dan een zogenaamd VIHB-nummer toegekend. Wanneer u niet geregistreerd staat op deze VIHB-lijst is het dus verboden om afvalstoffen te vervoeren, afvalstoffen te verhandelen of te bemiddelen inzake afgifte en verwerking van afvalstoffen. Om in te zamelen hoeft u (op enkele specifieke afvalstromen na) niet meer te beschikken over een inzamelvergunning, maar moet u geregistreerd staan op de landelijke VIHB-lijst als inzamelaar. De begrippen handelaar en bemiddelaar zijn verder uitgelegd in de bovengenoemde regelgeving. Wij adviseren u hier goed kennis van te nemen, vooral omdat het begrip bemiddelaar ruim wordt uitgelegd. Als adviesbureau of aannemer treedt u al snel op als bemiddelaar.

Particulier afval

Als particulier bent u ontdoener als u zelf ook het afval bij ons aanbiedt. Als bijvoorbeeld een inzamelaar of aannemer het afval namens u aanbiedt dan treedt deze op als ontdoener.

Omschrijvingsformulier
Voor het verkrijgen van een afvalstroomnummer moeten alle gegevens betreffende de afvalstof en de betrokken partijen (zoals deze op de begeleidingsbrief moeten worden vermeld) worden overgelegd. Afvalzorg heeft hiertoe een eigen formulier ontwikkeld. Het Afvalzorg omschrijvingsformulier kunt u downloaden of aanvragen bij het Bedrijfsbureau van Afvalzorg.

Overige regelgeving:

In de Europese Afvalstoffenlijst (Eural) is vastgelegd wanneer afval onder de noemer "gevaarlijk afval" valt. Deze lijst geldt voor alle landen van de Europese Unie. In de Wet milieubeheer zijn tevens de regels vastgelegd voor de afgifte van afvalstoffen.

Deze pagina afdrukken
Contact