Skip Navigation Links Home > Uw afval > Zela

Zela

Afvalzorg Deponie heeft vergunning om onder strikte voorwaarden op locatie Nauerna zela te verwerken. Hiervoor dient u een rapport met de activiteitenconcentratie per nuclide te overleggen.

Alle materialen die van natuurlijke bronnen uit de aarde afkomstig zijn, bezitten enige mate van radioactieve eigenschappen. Een bekend voorbeeld is radon dat straling uit betonwanden van (nieuw)bouwhuizen veroorzaakt.

Van de meeste materialen is de straling zo laag dat dit geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert. Wetenschappers hebben aangetoond  dat bij normaal gebruik (voldoende ventileren) de radioactieve eigenschappen van radon en andere materialen geen risico’s tot gevolg heeft.

De straling van een aantal materialen komt boven een norm die in afvalstadium gemeld moet worden van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dit afval wordt Zela genoemd: zeer laag radioactief afval. Voor zela bestaat meldingplicht. Afvalzorg Deponie heeft vergunning om zela onder strikte voorwaarden op haar locatie Nauerna en Zeeasterweg te verwerken. Hiervoor dient u een rapport met de activiteitenconcentratie per nuclide te overleggen.

Voorwaarden
Zela mag alleen verpakt worden aangeleverd op de daarvoor aangewezen tijdstippen, in samenspraak met de acceptant. Daarnaast gelden de Algemene acceptatie- en aanlevervoorwaarden, tenzij deze de bovenstaande voorwaarden uitsluiten.

Deze pagina afdrukken